yoga treks

USD 980

10 Days Yoga Trekking Tour Poona Hill Nepal

Vedic Arogya Ashram, Godavari
: Vedic Arogya Ashram
: Vegetarian
: Kathmandu, Bagmati, Nepal

USD 980

10 Days
:01-Jan-2020 To 01-Jan-1970
USD 790

6 Days Royal Trekking Tour Nepal

Godavari - 8, Tanchintar (Gurukul Manokranti Matrix)
: Vedic Arogya Ashram
: Vegetarian
: Kathmandu, Bagmati, Nepal

USD 790

6 Days
:05-Dec-2019 To 01-Jan-1970
USD 1750

14 Days Yoga Trek in Everest Base Camp Trekking Tour Nepal

Godavari - 8, Tanchintar (Gurukul Manokranti Matrix)
: Vedic Arogya Ashram
: Vegetarian
: Kathmandu, Bagmati, Nepal

USD 1750

14 Days
:01-Jan-2020 To 01-Jan-1970